Chính sách cookie

Cookie là các tệp văn bản nhỏ mà trang web gửi đến trình duyệt của bạn và được lưu trữ trên ổ cứng của bạn. Các tệp này cho phép trang web nhận biết và theo dõi người dùng. Cookie được sử dụng để cung cấp thông tin cá nhân khi bạn sử dụng trang web.

Chúng tôi sử dụng cookie để giám sát và phân tích việc sử dụng của người dùng trên trang web và cải thiện trải nghiệm của họ. Thông qua cookie, chúng tôi có thể tùy chỉnh trang web cho nhu cầu của bạn và cung cấp nội dung phù hợp với sở thích cá nhân của bạn.

2. Loại cookie chúng tôi sử dụng

Chúng tôi sử dụng hai loại cookie: cookie cần thiết và cookie phân tích.

  • Cookie cần thiết: Đây là các cookie cần thiết để trang web hoạt động đúng cách. Chúng bao gồm các tính năng như đăng nhập, thêm vào giỏ hàng và thanh toán.
  • Cookie phân tích: Đây là các cookie giúp chúng tôi hiểu cách người dùng sử dụng trang web của chúng tôi, từ đó chúng tôi có thể cải thiện trang web và dịch vụ của mình. Thông qua cookie này, chúng tôi thu thập thông tin về lượng truy cập, các trang được truy cập nhiều nhất và các hoạt động khác trên trang web.

3. Quản lý cookie

Bạn có thể chấp nhận hoặc từ chối việc sử dụng cookie. Hầu hết các trình duyệt web chấp nhận cookie tự động, nhưng bạn có thể thay đổi cài đặt trình duyệt để từ chối cookie nếu bạn muốn. Tuy nhiên, việc từ chối cookie có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn trên trang web và làm giảm khả năng truy cập và sử dụng các tính năng của trang web.

  • Nếu bạn muốn quản lý cookie, bạn có thể thay đổi cài đặt trình duyệt của mình để từ chối cookie hoặc xóa các cookie đã lưu trữ trên ổ cứng của bạn.
  • Bạn cũng có thể tắt cookie bằng cách chỉnh sửa cài đặt trình duyệt hoặc thiết lập quyền từ chối cookie.