Chính sách bảo mật

Chính sách quyền riêng tư này được thiết lập nhằm đảm bảo sự tôn trọng và bảo vệ quyền riêng tư của người dùng của chúng tôi. Chúng tôi cam kết tuân thủ các quy định về bảo mật dữ liệu và quyền riêng tư.

Thông qua chính sách này, chúng tôi muốn giúp bạn hiểu rõ hơn về cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

2. Thu thập thông tin

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn khi bạn tương tác với trang web của chúng tôi thông qua các biểu mẫu, đăng ký dịch vụ, hoặc gửi liên hệ qua email. Các loại thông tin mà chúng tôi thu thập có thể bao gồm tên, địa chỉ email, thông tin đăng nhập, và thông tin liên hệ khác cần thiết.

  • Thông tin cá nhân của bạn sẽ chỉ được sử dụng cho mục đích cung cấp dịch vụ và liên lạc với bạn.
  • Chúng tôi cam kết không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý trước của bạn.
  • Chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin cá nhân của bạn khi cần thiết để tuân thủ yêu cầu pháp luật hoặc để bảo vệ quyền lợi và tài sản của chúng tôi.

3. Cookie và công nghệ tương tự

Chúng tôi sử dụng cookie và công nghệ tương tự để tăng cường trải nghiệm sử dụng trang web và cung cấp dịch vụ tốt hơn cho người dùng. Cookie là các tệp tin nhỏ được lưu trữ trên máy tính của bạn và thu thập thông tin về cách bạn tương tác với trang web.

  • Thông qua việc chấp nhận cookie, bạn đồng ý cho phép chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp dịch vụ và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi.
  • Bạn có thể từ chối sử dụng cookie bằng cách thay đổi cài đặt trình duyệt của mình, nhưng điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng sử dụng các tính năng của trang web.