Điều khoản sử dụng

Vui lòng đọc kỹ và đồng ý với những điều khoản sau đây trước khi sử dụng trang web casinogoldenplus.top. Bằng cách truy cập và sử dụng trang web, bạn đã đồng ý tuân theo các điều khoản và điều kiện này.

1. Quyền sở hữu trí tuệ

Các nội dung, hình ảnh, logo, tài liệu và tất cả các tài sản trí tuệ khác trên trang web casinogoldenplus.top thuộc quyền sở hữu của chúng tôi hoặc của bên sở hữu bản quyền. Bạn không được sao chép, sửa đổi, phân phối hoặc sử dụng những tài sản này mà không có sự cho phép bằng văn bản từ chúng tôi hoặc chủ sở hữu bản quyền.

2. Sử dụng trang web

Khi sử dụng trang web casinogoldenplus.top, bạn đảm bảo rằng bạn sẽ không:

  • Vi phạm các quy định pháp luật hiện hành.
  • Phạm tội hoặc thực hiện các hành vi bất hợp pháp.
  • Gây hại cho trang web hoặc hệ thống mạng liên quan.
  • Truy cập trái phép vào nội dung hoặc thông tin cá nhân của người khác.

Chúng tôi có quyền từ chối truy cập, tắt tài khoản hoặc hạn chế quyền truy cập của bất kỳ người dùng nào vi phạm các quy định và điều khoản sử dụng này.

3. Bảo mật thông tin

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo an toàn tuyệt đối và không chịu trách nhiệm cho mọi rủi ro có thể xảy ra với thông tin cá nhân của bạn do lỗi của bên thứ ba. Bạn chịu trách nhiệm duy nhất về việc lưu giữ mật khẩu và thông tin đăng nhập cá nhân của bạn.